User Tools

Site Tools


david_vs_goliath_second_round

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
david_vs_goliath_second_round [2013/08/28 12:28]
einarpetersen [Rend mig i Rigsfællesskabet]
david_vs_goliath_second_round [2013/08/28 13:13] (current)
einarpetersen
Line 11: Line 11:
 I århundreder har der eksisteret stærke bånd imellem landene bånd der har fortøjret nationerne til hinanden. Men man har formået at lægge stridighederne til side, selv om Danskerene før har tyet til magtanvendelse overfor den Færøske befolkning, både i gammel tid men også i nyere tid  I århundreder har der eksisteret stærke bånd imellem landene bånd der har fortøjret nationerne til hinanden. Men man har formået at lægge stridighederne til side, selv om Danskerene før har tyet til magtanvendelse overfor den Færøske befolkning, både i gammel tid men også i nyere tid 
  
-http://​bit.ly/​154fLWH+[[http://​bit.ly/​154fLWH|Wikipedia artikkel om Klaksvíksstriden]]
  
 Ikke at man sympatiserer med hovedpersonen i Klaksvíksstriden,​ men det viser også i nyere tid hvorledes den Danske regering er klar til at knægte Færøerne såfremt der ikke makkes ret også indenfor det såkaldte rigsfællesskab. Ikke at man sympatiserer med hovedpersonen i Klaksvíksstriden,​ men det viser også i nyere tid hvorledes den Danske regering er klar til at knægte Færøerne såfremt der ikke makkes ret også indenfor det såkaldte rigsfællesskab.
Line 27: Line 27:
 Jeg ved udemærket at man ikke kan eller bør sammenligne hvad der sker i Syrien med situationen i Nordatlanten,​ men jeg synes alligevel det illustrerer den underlige slingrekurs regeringer har været på og er på i nærmest alle henseender. Jeg ved udemærket at man ikke kan eller bør sammenligne hvad der sker i Syrien med situationen i Nordatlanten,​ men jeg synes alligevel det illustrerer den underlige slingrekurs regeringer har været på og er på i nærmest alle henseender.
  
-Dem af jer der kender mig ved at jeg har hældt til Rigsfællesskabet som en god ting og en ting som gavn for os alle, men det er med stor beklagelse at jeg ser på det den Danske regering gør imod sit broderfolk, en floskel (sådan kan det kun opfattes nu) som danske ministre ofte har benyttet om lillebror øerne oppe i Nordatlanten ​som holdt de allierede i live og som mistede flere meneskeliv under anden verdenskrig end noget andet land målt på befolkningstal ​for at sørge for at fisk blev udskibet til England, en tid hvor Færøske fiskere vovede livet imod Tyske Ubåde ​og fly for at sikre at fornuften sejrede i verden.+Dem af jer der kender mig ved at jeg har hældt til Rigsfællesskabet som en god ting og en ting som er til gavn for os alle, men det er med stor beklagelse at jeg ser på det den Danske regering gør imod sit broderfolk, en floskel (sådan kan den type udtalelser ​kun opfattes nu), et stolt folk som holdt de allierede i live og som mistede flere meneskeliv under anden verdenskrig end noget andet land målt på befolkningstal og jeg må sige noget jeg ser på med megen alvor
  
-Endnu en gang er de Færøske fiskere truet, men denne gang er det ikke kun fiskererne der vover livet og trues, men hele den Færøske nation, børn kvinder og mænd der trues af stærke kræfter fra udlandet.+For hvad er det for noget sådan at straffe det land som sørgede for at fisk blev udskibet til England, under en af verdenshistoriens mest vanvittige krige, en tid hvor Færøske fiskere vovede livet imod Tyske Ubåde og fly for at sikre at fornuften sejrede i verden. 
 + 
 +Og endnu en gang er de Færøske fiskere truet, men denne gang er det ikke kun fiskererne der vover livet og trues, men hele den Færøske nation, børn kvinder og mænd der trues af stærke kræfter fra udlandet, man fristes til at tro at Tysken rører på sig, men det er måske nærmere Skotterne og Nordmændene som er problemet her. Ja vi ser fiskere fra Hirtshals gø også men sådan er det med medløbere.
  
 Man kan kun håbe at den lille snører den store og EU ender med et blodøje af dimensioner,​ jeg håber at Færøerne står tilbage med sejren ligesom David i legenden, for en grimmere Goliath skal man lede længe efter. Man kan kun håbe at den lille snører den store og EU ender med et blodøje af dimensioner,​ jeg håber at Færøerne står tilbage med sejren ligesom David i legenden, for en grimmere Goliath skal man lede længe efter.
  
-Fy for pokker Danmark - Hvor lavt er parat til at synke, Rigsfællesskabet har I helt klart ingen interesse i længere for sådan gør man ikke imod sine Rigsfæller - Skam jer!!!+Fy for pokker Danmark - Hvor lavt er parat til at synke, Rigsfællesskabet har I helt klart ingen interesse i længere for sådan gør man ikke imod sine Rigsfæller - Skam jer!!!
  
 Einar Petersen - 28/08-2013 Einar Petersen - 28/08-2013
david_vs_goliath_second_round.txt · Last modified: 2013/08/28 13:13 by einarpetersen