User Tools

Site Tools


fjordfolket_dk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fjordfolket_dk [2015/04/01 04:29]
einarpetersen
fjordfolket_dk [2015/04/01 04:30] (current)
einarpetersen
Line 874: Line 874:
 Går du en tur ved standkanten kan du af og til se noget som minder om en Fjordling i brændingen,​ men pas godt på og husk altid at følges med en voksen hvis du tager ud og leder efter Fjordfolket. Går du en tur ved standkanten kan du af og til se noget som minder om en Fjordling i brændingen,​ men pas godt på og husk altid at følges med en voksen hvis du tager ud og leder efter Fjordfolket.
 </fc> </fc>
 +
 +
 +**Din støtte er velkommen** ​
 +
 +<​HTML>​
 +<form action="​https://​www.paypal.com/​cgi-bin/​webscr"​ method="​post">​
 +<input type="​hidden"​ name="​cmd"​ value="​_s-xclick">​
 +<input type="​hidden"​ name="​hosted_button_id"​ value="​24X4B7C7EA4EY">​
 +<input type="​image"​ src="​http://​einarpetersen.com/​images/​donanyeur.png"​ border="​0"​ name="​submit"​ alt="​PayPal - The safer, easier way to pay online!">​
 +<img alt=""​ border="​0"​ src="​https://​www.paypalobjects.com/​en_US/​i/​scr/​pixel.gif"​ width="​1"​ height="​1">​
 +</​form></​BR></​BR>​
 +</​HTML>​
fjordfolket_dk.txt · Last modified: 2015/04/01 04:30 by einarpetersen