User Tools

Site Tools


howto_record_bat_actions_to_a_text_file_in_dos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

howto_record_bat_actions_to_a_text_file_in_dos [2012/03/09 10:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +echo off <-- Slukker gengivelsen af kommandoer
 +nslookup ENELLERANDEN COMPUTER
 +echo.
  
 +osv... skulle kunne give en brugbar liste
 +
 +filen med ovenfornævnte struktur gemmes som .BAT
 +
 +Den køres derefter med kommandoen
 +
 +BATFILENSNAVN.BAT > ENTEXTFIL.TXT
 +
 +Når batfilen er færdig med at køre har du så en fin tekstfil med alle lookupsene og returdata.
 +
 +Kunne man evt autoparse fil ?
 +
 +
 +/etc/init.d proftpd stop
 +
 +start/stop af proftp
 +
 +lk@lk-desktop:​~$ sudo /​etc/​init.d/​proftpd restart
 + * Stopping ftp server proftpd ​                                      [ OK ] 
 + * Starting ftp server proftpd ​                                      [ OK ] 
 +lk@lk-desktop:​~$ sudo /​etc/​init.d/​proftpd stop
 +
 +
 +sudo ifconfig eth0 0.0.0.0
 +sudo ifconfig eth1 0.0.0.0
 +brctl delif eth0 mybridge
 +brctl delif eth1 mybridge
 +sudo brctl delbr mybridge
 +sudo brctl addbr mybridge
 +sudo brctl addif mybridge eth0
 +sudo brctl addif mybridge eth1
 +sudo brctl stp mybridge on
 +sudo dhclient mybridge -r
 +sudo dhclient mybridge
 +sudo proftpd
 +
 +brctl delbr mybridge
 +
 +
 +sudo proftpd
 +
 +sudo bash fptbridgeup.sh
 +
 +/​etc/​init.d/​proftpd restart
 +
 +sudo bash fptbridgeup.sh
 +
 +
 +
 +<​HTML>​
 +
 +<!-- AddThis Button BEGIN -->
 +<a class="​addthis_button"​ href="​http://​addthis.com/​bookmark.php?​v=250&​amp;​username=xa-4beeaaab61b514bf"><​img src="​http://​s7.addthis.com/​static/​btn/​v2/​lg-share-en.gif"​ width="​125"​ height="​16"​ alt="​Bookmark and Share" style="​border:​0"/></​a><​script type="​text/​javascript"​ src="​http://​s7.addthis.com/​js/​250/​addthis_widget.js#​username=xa-4beeaaab61b514bf"></​script>​
 +<!-- AddThis Button END -->
 +<br>
 +<br>
 +</​HTML>​
 +
 +Share this knowledge with your friends!
howto_record_bat_actions_to_a_text_file_in_dos.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)