User Tools

Site Tools


urafstemning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

urafstemning [2012/03/09 10:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +Som de fleste af jer er bekendt med blev der XXXDATOXXXX afholdt en sceance hvor DUAB (Vort administrationsselskab) fremlagde en række tiltag de mente var nødvendige.
  
 +Disse tiltag blev dog på mødet skåret ned til det som de fremmødte anså som værende de essentielle.
 +
 +
 +Disse tiltag udsendes nu til urafstemning da de vil afstedkomme huslejeforhøjelse,​ det skal dog nævnes at visse af tiltagene vil blive foretaget med eller uden samtykke grundet kommunale krav, mere om det ved de enkelte punkter der kan stemmes om.
 +
 +
 +
 +Det har trukket ud at få klarhed vedrørende en af de største poster nemlig asfalt arbejdet. Kommunen vil ikke lave en fordelingsnøgle for arbejdet imellem kollegiet og de andre interessenter / brugere af vejen.
 +
 +
 +
 +
 +
 +Kommentarer fra byggeudvalgets medlemmer vedr. de enkelte tiltag
 +
 +[[duabbyggekommentar20110223lars|Lars]]
 +
 +[[duabbyggekommentar20110223mette|Mette]]
 +
 +[[duabbyggekommentar20110223einar|Einar]]
 +
 +[[duabbyggekommentar_Stemmeseddel|Stemmeseddel]]
urafstemning.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)