User Tools

Site Tools


virtueltmoede

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

virtueltmoede [2012/03/09 10:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Virtuelt møde i Byggeudvalget ======
 +
 +  * Nødvendige tiltag iht. byggesagen fremlagt af DUAB
 +
 +  Tiltag ​                                                                 PRIS
 +
 +  1 Asfalt ​                                                               100000000000
 +  ​
 +  2 Vinduer & Franske altandøre ​                                          45,76
 +
 +
 +
 +
 +
 +[[urafstemning|Ur-afstemning vedrørende punkterne]] - Udkast til forklarende brev og kommentarer fra byggeudvalget.
 +
 +
  
virtueltmoede.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)