User Tools

Site Tools


ingen_su_laengere

Slut med SU

Vi vil have højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark - Det er mantraet for regeringen… Ja undskyld jeg ved at det er nok et alt for fint ord at bruge på den gang skvatmikler og inkompetente fjolser som sidder der lige nu men hvad f… er det som foregår i det her land.

Nu tænker du så - Hvad fik mig til at nærmest falde bagover i dag så ?

Jo det er vores kære Venstre (sikkert med flere) som vil stramme skruen yderligere.

Det nyeste forslag er at nu skal udlændinge med opholdstilladelse ikke længere kunne søge SU, hvad betyder det.

Tjae det betyder at f.eks. ægtefæller hos Danskere som er i gang med en uddannelse nu højst sandsynligt tvinges til at stoppe da der ellers skal skaffes nogle tusinde ekstra om måneden for at dække det tab som tab af SU kommer til at betyde.

Faktum er at man ønsker at tvinge de herværende udlændinge ud i lavt betalte service jobs som ingen Danskere gider at have og hvordan vil man så det.

Jo man fratager dem muligheden for at færdiggøre sin uddannelse, min kone er netop for eksempel ved at færddigøre sin Bachelor tese. Hun agter at tage en Master og muligvis en PHD efterfølgende.

Der er pt. en normal indtægt i huset, så arbejder hun efter skoletid i 2 jobs således at SU'en suppleres op. Det går med studiet fordi hendes arbejdspladser respekterer det når hun skal lave større opgaver og op imod eksamenstid. Men hvad nu ?

Mister hun SU'en skal hun ud og have godt 1 1/2 til 2 ugers fuldtidsarbejde pr. måned for at dække det tab der vil komme til at være hvis SU'en ryger, hvordan forestiller regeringen sig at der skal være tid til at studere…

HA HA det gør regeringen overhovedet ikke fordi den har indset at de udlændinge der er her og som er i gang med en højere uddannelse vil blive bedre kvalificerede og endda mere eller mindre flydende dansktalende grundet de skærpede sprogkrav så det er imperativt at forhindre dem i at opnå en for høj status uddannelsesmæssigt for på den måde at holde dem i service sektoren.

Det er et udtryk for en forkvaklet tankegang at man fratager de menesker der allerede retmæssigt opholder sig her og som har fået tilkendegivet rettigheder og som allerede er en integreret del af det danske samfund, som er skatteydere og som har gjort en kæmpe indsats med store personlige ofre for at leve op til de krav der blev sat dem SU'en.

Man kan ikke på den ene side kræve at dem der kommer skal have en uddannelse og at dem der så allerede er her nu ikke længere skal have mulighed for nogensinde at komme op på niveau.

Det er tid til at alle partier tager en endog meget dyb indånding og realiserer at mange af os danskfødte skatteborgere med videregående uddannelser og en rest af intelligens tilbage ingen interesse har i at opretholde livet for en regering, eller en opposition som opførers sig som de gør for tiden.

Jeg kender rigtig mange der leger med tanken om at rykke over sundet, eller flytte til et andet land hvor man har større respekt for meneskerettigheder og hvor normal konduite ikke medbærer et regeringsønske om at træde specifikke befolkiningsgrupper under fode for at tilfredsstille et mindretal af småracister som ikke fatter en brik alligevel.

Til jer der stadig er politisk aktive vil jeg indtrængende bede jer om at sparke topledelsen ud af jeres partier!

De fører jer og alle vore efterkommere lige imod afgrunden og den første fod er allerede på vej ud over kanten.

Yderligere konsekvenser af regeringens lovsjusk ?

Efter jeg skrev mit oprindelige indlæg har jeg ikke kunnet lade være med at tænke.

Min kone går pt- på en SU berettiget uddannelse og falder derfor ind under de nuværende regler på udlændingeområdet vedr. tuition fees SU etc.

Hun arbejder samtidig og og betaler skat i Danmark, det samme gør jeg!

Men nu gad jeg vide om vi som familie pludselig skal til at have et ekstra økonomisk smæk på 100.000 DKK årligt oven på medielicensen, pointsystemet og hvad de nu ellers finder på inde på Christiansborg…

For det er en ganske mulig konsekvens af at SU'en falder bort da det at min kone er SU berettiget er en af grundene til at vi ikke skal betale tution fee…

Kunne tænke mig at høre nærmere om det er en utiltænkt konsekvens af det de har gang i inde på Christiansborg pt.

<sarcasm>

Fantastisk med den liberale regering, lær børnene kinesisk, men gør samtidig alt I kan for at skræmme de herboende kinesere væk - SMUKT ARBEJDE!!!

</sarcasm>

ingen_su_laengere.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)