User Tools

Site Tools


mobilfejlmelding

Fejlmelding af printer

</ br> </ br> </ br> </ br>

<form> Action mail webmaster@globability.org

Thanks “Tak for din assistance”

fieldset “Fejlmeldingsbesked der sendes - Må ikke ændres”

textarea “”=“PRINTERNAVN: Firmaprinter X-15 - RUM NUMMER: S-543 - ER I UORDEN - Tilkald venligst service.

Tryk på knappen FEJLMELD for at fejlmelde printeren! ”

fieldset “Kommentarer”

textarea “”=“Skriv eventuelle kommentarer her”

fieldset “Tryk på knappen”

submit “FEJLMELD PRINTER”

</form>

</BR> </BR>
 
<big><big> 
Scan QR koden med din mobiltelefon for at fejlmelde. 
</big></big>
 
<BR><BR>
 
<img src="http://qrfree.kaywa.com/?s=8&d=http%3A%2F%2Feinarpetersen.com%2Fdoku.php%3Fid%3Dmobilfejlmelding" alt="QRCode"/>
</BR> </BR>

Udviklingstid:

Opgave Tidsforbrug Total min Samlet tidsforbrug
Kodning af fejlside (incl. opfindelse af tekst mm.) 11:14 - 11:28 1414
Dannelse af QR kode incl. indsættelse på denne side til print 11:28 - 11:33 519
Div. opsætning ekstra - business case tal 11:33 - 11:45 12 31

På 31 minutter er der blevet lavet en fejlmeldingsside som tillader instantan fejlmelding vha. folks smartphone og et tastetryk - Denne side kan spare virksomheden for samtlige gange at noget er galt med vores printere/kopimaskiner at medarbejderen skal bruge tid på at gå tilbage til sin computer - Åbne sit e-mail program - Forfatte en e-mail (medarbejderen husker forhåbentlig printernavn og placering (ellers må medarbejdeen også checke det) og derefter sende den. Vi snakker mange minutter per gang noget bryder ned.

Hvorfor gør vi ikke som vis sådan her - Er det ikke således vi skal bruge IT i denne virksomhed.

Lad os få afskaffet alle de manuelle arbejdsgange som folk er så glade for at indføre og begynde at bruge IT som man skal nemlig til at effiktivisere vor virksomhed og bibeholde konkurenceevne og medarbejdere i Danmark.

mobilfejlmelding.txt · Last modified: 2013/01/03 03:21 (external edit)