User Tools

Site Tools


solarboom

Opfording til de Danske Politikere.

Kære politikere læs nedenforstående artikel og tænk så engang på, at således kan I kickstarte Danmarks økonomi, sådan kan I skabe grøn vækst og undgå at Danskerene skal pålægges endnu flere afgifter og skatter.

http://ing.dk/artikel/125457-ny-produktionsmetode-goer-solceller-baeredygtige-efter-en-dag

Byg den i artiklen foreslåede supereffektive fabrik.

Byg evt. tæt på fjernvarmeforbrænding for at sikre varmeadgang i tilfælde af at den vedvarende energi ikke er optimal herhjemme, brug dernæst solceller/Vind/bølge energi til at producere den varme der skal til at producere flere solceller.

Overlad fabrikken til en selvejende fond der med bestyrelse skal bistå i driften af fabrikken. Giv alle nulevende Danskere en aktieoption i fabrikken der udløses som en real aktie såfremt fabrikken privatiseres samt dem der bliver født under opførelsen og efterfølgende. Optionen er ikke transferbar dvs. det er kun nulevende der får gode af den og de kan først gøre noget ved aktien i det øjeblik staten ønsker at privatisere. Alle danskere gives stemmeret til at stemme og opstille til bestyrelsesvalg etc. (valgene foregår elektronisk) og de er på den måde på demokratisk vis med til at forme fremtiden og samtidig også medejere/vindere skulle det gå så godt at der er interesse for at privatisere.

Giv Danskerene fradrag for investering i opsætning af solceller købt fra denne fabrik.

Giv Danskerene fuldt skatte fradrag for at investere i bygningen af denne fabrik (samt giv dem aktikøbs optioner derfor - f.eks. 1 option pr. investerede 10 kroner som kan benyttes i tilfælde af privatisering)

Overdæk alle Togstrækninger med et tag bestående af solceller fra denne frabrik - Banedanmark burde kunne komme med et bud på hvor mange kvm man kan overdække, nok ikke så få (udregningen er vist allerede lavet i lignende regi i en af IDA's energi udspil) og det uden at man skal ibrugtage eller ekspropriere nye arealer og pågældende arealer er allerede forurenede så man behøver ikke nye miljøundersøgelser (kan vedtages ved ny miljølovsparagraf at man må udnytte banearealer til miljøforbedrende tiltag) etc. så det er igen mere eller mindre gratis.

I vil med ovenforstående tiltag kunne skabe i tusindvis af godt nok midlertidige håndværker/arbejdsmands jobs, men samtidig skatteydere her og nu, men også jobs som så er med til at skabe overskud på den Danske betalingsbalance på sigt.

Tillad ydermere borgere og virksomheder at plastre deres huse og grundarealer til i solceller - drop samtidig “byplaner” som forbyder dem at gøre dette!

Giv Danskerene ret til at sælge al deres overskudsenergi skattefrit til elnettet så skal I se en investeringsbølge der udvikler sig til en tsunami uden lige. Fritag dem for evt. afgifter på eget forbrug af den strøm de selv producerer).

Sælg derefter overskudsstrømmen på international energibørs til udlandet således som man allerede kan I dag og som Danske energivirksomheder allerede gør og krads på denne måde penge ind til landet.

Gør dog Danmark til et plus energi samfund og få uendelig meget positiv PR på verdensplan og sikr således den Danske velfærd og betalingsbalancen.

Det er her og nu I har en unik mulighed - hvis I tøver så er der andre nationer der hopper på den vogn og så er løbet endnu engang kørt for noget som kunne være blevet et Dansk økonomisk boom midt i en global krisetid.

solarboom.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)