User Tools

Site Tools


stands_de_syge_politikkere_inden_det_er_for_sent

Stands de syge politikkere før det er for sent !!!

Jeg håber at når valget kommer at jer der er vores venner husker hvad der foregår i disse dage, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative, alle som en har partitopperne erklæret tilslutning til pointsystemet for familiesammenføring og jeg er ved at være træt af denne diskriminering.

Flere gange her i vores gifte liv har vi oplevet at reglerne for hvad vi skal leve op til for at få lov til at leve sammen her i Danmark er blevet ændret.

Pt. har den Danske Stat lagt beslag på en mindre formue for at sikre sig såfremt jeg bliver skilt fra min kone.

Jeg syntes dengang at de 50.000 + som den Danske stat krævede at jeg satte ind på en bunden konto indtil min kone fik tidsubegrænset opholdstilladelse var mange penge, rigtig mange ennda blot for at få lov til at søge om tilladelse til at bo sammen.

Nu skal beløbet hæves til 100.000 og så skal man guddødeme være minimum bacheloruddannet inden man kan få lov til at komme hertil i forbindelse med familiesammenføring, det her er ikke indvandring man forsøger at regulere, det er selve retten til ægteskab og retten til at leve sammen der fifles med.

Her bruger man økonomi som et værktøj til at forhindre menesker at få lov til at bo sammen, men der er nye boller på suppen hvis man følger debatten.

Sidste gang jeg vil sige noget lignende skete var det da storbønder, baroner eller hvad de nu kaldte sig rendte rundt og bestemte hvem der fik lov til at gifte sig med hvem og hvilke kriterier de skulle leve op til, men hvad er forskellen ?

Jeg er født her i dette land, jeg har indfødsret, og alligevel forsøger Dansk Folkeparti og deres støtter, skjulte og mindre skjulte, både i regeringen og i oppositionen at begrænse mine og andres rettigheder til frit at leve sammen med vores ægtefæller - Hvad er det lige der sker for dem ?

Tænk over hvad det er for nogle syge menesker der må sidde i toppen af dansk politik lige nu - og gør så det rigtige når der er valg næste gang giv dem en politisk blodtud.

Jeg ville ikke have mødt min kone som nu allerede inden sin afgang på sit bachelorstudie har fået tilbudt stillinger inden for sit studieområde af enndog meget kompetente menesker hvis disse nye regler var trådt i kraft for blot få år siden.

Jeg ville ikke haft fået en række enndog meget lykkelige år sammen med hende og tænk på at derude i Danmark sidder der masser af menesker der hvis denne lovgivning bliver gennemført måske aldrig møder deres livs kærlighed blot fordi de ikke har den rette uddannelse og hvis vi skal være ærlige, fordi de ikke er hvide. Jer, ja hvad med jer, ja i ville aldrig have mødt min kone heller, tænk over det når I sætter jeres kryds og husk så hvor desperat alle partitopperne lige nu bakker op omkring disse forkvaklede regler.

Det der er ved at ske i Danmark er at racismen har taget fuldstændig overhånd og det værste af det hele er at det sker med accept tværs over det politiske skel.

De er alle skyldige i at have et fuldstændig forkvaklet meneskesyn når de mener de kan tillade sig at regulere på folks liv på denne måde.

Hvordan kan det være at nogen må giftes og andre ikke ? Hvilken ret har Dansk Folkeparti og deres tværpolitiske støtter til at bestemme hvem “frie” danskere må giftes med og leve sammen med ? En ting er at være imod tvangsægteskab men man er forlængst gået langt langt over stregen.

Hvad er det dog for nogle menesker der sidder i toppen af Dansk politik i dag ?

Det er tid til at sætte dem stolen for døren og lade dem og deres syge tanker fortage sig i skammens tåge.

Glem ikke hvilken ondskab der blot for cirka et halvt århundrede siden blev kæmpet imod i dette land, glem ikke hvorledes nogle få gik til kamp imod de diabolske kræfter der truede med at rive hele verden i stumper.

Lad ikke disse menesker få yderligere magt - Tag landet tilbage og smid dem på porten og henvis dem til deres småracistiske kolonihaveforeninger hvor de kan sidde med deres snaps og bajere og tude imedens vi andre sørger for at få dette lands renomme tilbage på fode efter denne den største ydmygelse der er overkommet landet siden tysken regerede.

DET ER TID TIL AT SIGE STOP !!!

stands_de_syge_politikkere_inden_det_er_for_sent.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)