User Tools

Site Tools


urafstemning

Som de fleste af jer er bekendt med blev der XXXDATOXXXX afholdt en sceance hvor DUAB (Vort administrationsselskab) fremlagde en række tiltag de mente var nødvendige.

Disse tiltag blev dog på mødet skåret ned til det som de fremmødte anså som værende de essentielle.

Disse tiltag udsendes nu til urafstemning da de vil afstedkomme huslejeforhøjelse, det skal dog nævnes at visse af tiltagene vil blive foretaget med eller uden samtykke grundet kommunale krav, mere om det ved de enkelte punkter der kan stemmes om.

Det har trukket ud at få klarhed vedrørende en af de største poster nemlig asfalt arbejdet. Kommunen vil ikke lave en fordelingsnøgle for arbejdet imellem kollegiet og de andre interessenter / brugere af vejen.

Kommentarer fra byggeudvalgets medlemmer vedr. de enkelte tiltag

Lars

Mette

Einar

Stemmeseddel

urafstemning.txt · Last modified: 2012/03/09 10:43 (external edit)